NibitClub

מבוא

מערכת NbClub   הינה מערכת לניהול מועדוני לקוחות הכוללת מסד נתונים רחב, כלי ניהול מתקדמים , מערכת של דוחות וכלי BI לתחקור הנתונים לניתוח המידע ולקבלת החלטות , מערכת דוור במייל, מערכת לשליחת מסרונים קבוצתיים , ומערכת CRM לניהול כל הפעילות מול הלקוחות כולל רישום וניהול אירועים.

 המערכת יכולה לעבוד כמערכת עצמאית או כחלק בלתי נפרד ממערכת Nibit4all .

 

ניהול לקוחות ומועדוני לקוחות

 מערכת ניהול מועדוני הלקוחות של חברת ניביט מספקת כלים ניהוליים מתקדמים הפותחים בפניך מגוון רחב של אפשרויות, שיסייעו לך לנהל מועדון לקוחות יציב המספק יתרונות גם לך וגם ללקוחותיך.

 • ניהול מספר רב של מועדוני לקוחות - ניהול מועדונים משותפים ובכלל זה מועדונים משותפים עם חברות האשראי.
 • ניהול מועדוני נקודות - ניהול נקודות זכות וחובה, כללי מימוש נקודות, מחירי פריטים בנקודות, יחסי המרה בין כסף לנקודות ועוד.
 • איסוף וצבירה של היסטוריית נתונים על כל לקוח, כגון: הרגלי קנייה, נתוני קנייה מפורטים, יתרות חובה וזכות ונקודות שנצברו ו/או מומשו.
 • ניהול כרטיס אישי לכל לקוח - מספק לך מידע אישי מפורט על כל לקוח: שם, כתובת, מין, גיל, תאריכים חשובים, תמונות, מידע על אמצעי וצורת התשלום, טקסט חופשי ועוד.
 • ניהול קשרי משפחה לכל לקוח.
 • ניהול כרטיסי משותפים של אב ובן.
 • ניהול מסגרות אשראי ואובליגו ללקוחות, שמות אנשי קשר ומורשי קנייה.
 • ניהול כרטיס חשבון לכל לקוח.
 • ניהול פרופיל הנחות לקבוצת המועדון.
 • ניהול פרופיל הנחות אישיות ללקוח. ניתן לקבוע לכל לקוח או קבוצת לקוחות מחירון שונה, וכן מחירים שונים לפריטים או קבוצות. ניתן גם להעניק הנחות חריגות לזמן מוגבל על פריטים מסוימים.
 • ניהול פרופיל מבצעים מיוחדים ללקוחות המועדון או ללקוח מסוים.
 • אירועים - שילוב מערכת ה-CRM כחלק ממערכת מועדון הלקוחות.
 • ניתוחי מכר לקוחות וניתוחי מידע - מערכת ניהול מועדוני הלקוחות כוללת כלים המאפשרים למנהל המועדון לנתח את מועדוני הלקוחות מבחינת כמות, פדיון ורווח, על פי סוגים שונים של פילוחים, כגון: של הרגלי קנייה ורווחיות; סניף או אזור מגורים; פריטים ואפיוניהם השונים; על פי ציר הזמן; על פי לקוחות ואפיוניהם השונים; על פי עובדים / סוכנים ועוד.
 • אינטגרציה עם מערכות סביבתיות - המערכת כוללת כלי תוכנה מתקדמים לקליטת מידע ממערכות חיצוניות באמצעות קבצי XML או TXT.